Понеділок, 20 Травня, 2024

Археологія та стародавня історія Лохвицького району

Розкопки на Полтавщині

В Лохвицькому районі Полтавської області є городища у населених пунктах Безсали, Бербениці, Бодаква (два укріплення), Васильки, Гаївщина (три укріплення).

Село Безсали

В околицях села є городище і курганний могильник, на якому в 1927 – 1928 роках розкопано три кургани. На землях колгоспу на північній околиці села – один курган та на південь від села, за 0,7 та 1,5 кілометри – два кургани.

Село Бербениці

Розкопки кургану за допомогою техніки

Розкопки кургану за допомогою техніки

Ліворуч дороги до села Осняги виявлено поховання, а в урочищі Лютерка – поселення черняхівської культури. В урочищі Лютерка, крім того – городище, що має назву Папська, роменської культури та києворуське поселення.

На землях колгоспу – 43 кургани, в тому числі: а) на південь та південний захід від села, за 0,3 – 2,7 кілометри – 29 курганів; б) на північ від села, за 1,5 – 2,5 кілометри – 15 курганів, кілька з них на підвищеннях.

Село Бодаква

В урочищі Копилівщина є поселення доби неоліту ямково-гребінчастої кераміки. В урочищі Панське – болотне слов’янське городище роменської культури. На правому березі рік Сули понад дорогою до села Христинівка в урочищі Козача Гора – городище та могильник Х – ХIII століття. У 1928 році розкопано один курган.

На землях колгоспу – шість курганів, у тому числі: за 0,5 кілометри на північ від села два кургани та за 2,5 – 5 кілометрів на схід від села – 5 курганів.

Село Васильки

Поблизу села є городище Київської Русі. На північний захід від села, за 0,4 – 2 кілометри, на землях колгоспу збереглося два кургани: один висотою вісім, другий – Красна Гірка, висотою 12 метрів. Останній не ореться.

Село Гаївщина (колишнє село Скоробагатьки)

Між селом Гаїввщина та містом Лохвиця – два городища та без курганний могильник роменської культури, а також городище VIII – ХIII століть. На південний схід від села, за 0,8 – один кілометр, на землях колгоспу імені Жданова – два кургани, висота одного з них до одного метра.

Розкопки на Полтавщині, стара фотографія
Розкопки на Полтавщині, стара фотографія

Село Гиряві Ісківці

Поблизу села – слов’янське поселення роменської культури. На схід від села, за 1 – 3 кілометри, на землях колгоспу – п’ять курганів.

Село Крюківщина

За 0,8 кілометра та 1,2 кілометра на південний схід від Крюківщини на землях колгоспу – два кургани, один з них висотою один метр, обидва кургани орються.

Село Закроїха

В околицях Закроїхи на землях колгоспу – одинадцять курганів, у тому числі: а) на північ та північний схід від села – 9 курганів, групами або поодинці, один з них на підвищенні; б) за 0,7 кілометра на схід від села – один курган та за 1,2 кілометри на північ від села – один курган. Один з курганів висотою сім метрів не ореться.

Село Зірка

Поблизу Зірки – могильник черняхівської культури.

Місто Лохвиця

За п’ять кілометрів на південь від цукрового комбінату (селище Червонозаводське) досліджено могильник черняхівської культури. В урочищі Благодарійка, гора Високі Лавірки – городище та курганний могильник роменської культури та давньоруського часу.

Село Млини

В околицях Млинів виявлено давньоруський могильник.

Село Овдіївка

На північний захід від Овдіївки, за 0,4 кілометри, стоїть один курган та на південний схід, за 0,83 кілометри – ще один курган.

Село Пісочки

На південний схід від Пісочків та на південь від села на землях колгоспу розташовано 15 курганів.

Село Руда

На землях колгоспу – 5 курганів, з них два на північ від села, за 1,6 кілометри, решта – на південь, за 0,5 – 2,2 кілометри.

Село Свиридівка

На північно-східній околиці Свиридівки, понад правим берегом Сули – городище скіфського та давньоруського часів. В урочищі Мазепине – городище. На північний захід від села, за 4 та 5 кілометрів, на землях колгоспу – дві групи курганів, що включають 7 і 3 насипи. Один з них – Красна Могила, висотою 6 – 7 метрів, не ореться.

Село Сенча

В урочищі Самсонів острів розташовано давньоруське городище та два поселення: ранніх слов’ян пеньківської культури і періоду Київської Русі. На території села на північ від урочища Самсонів острів та в урочищі Замок – два давньоруських городища. Безпосеердньо в селі є курган.

Село Скоробагатьки

Дивітьс село Гаївщина.

Село Токарі

Поблизу села – один курган.

Село Червона Слобідка

В околицях села на землях колгоспу – 19 курганів, в тому числі: а) на південь від села, за 0,5 – 3,2 кілометри – 9 курганів; б) на захід від села, за 0,5 кілометри – один курган; б) на північний схід від села, за 0,3 – 1,2 кілометри – 9 курганів.

Село Шевченкове

На землях колгоспу між селами Шевченкове і Зірка – сім курганів. Їх висота досягає 1,5 метрів, всі орються.

Село Шмиглі

На північно-східній околиці Шмиглів – один курган.

Село Яхники (колишні Івахники)

У 1905 році облизу села в урочищі Шклярівщина знайдено скарб срібних гривень та срібних прикрас IХ – Х століть. Поблизу села знайдено римську монету.

Джерело: zamky.com.ua